Tajemně se vynořující a zanořující investiční akce pražského rozpočtu (Tisková zpráva EKP)

Pro média | 29. září 2018Tajemně se vynořující a zanořující investiční akce pražského rozpočtu (Tisková zpráva EKP)

Stanovisko  Evropské koalice pro Prahu ke zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2018

Tajemně se vynořující a zanořující investiční akce pražského rozpočtu

Evropská koalice pro Prahu zcela přirozeně podporuje konzervativní hodnoty jako je bezpečnost, pořádek a čistota. Chceme nejen uklidit ulice a chodníky od nepořádku, hazardu či prostitutek, ale také udělat pořádek v pražských investičních akcích. Abychom ilustrovali, v čem spočívá problém dlouhodobě provozovaného neprůhledného rozpočtového systému, vybrali jsme pár položek z poslední zprávy o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018. V této zprávě se dovídáme, že Praha nedokáže dobře organizovat své veřejné zakázky a z plánovaných investic přebývá 9,7 miliardy, přesto ale zastupitelstvo schvaluje upravený a zjevně zcela nereálný rozpočet, podle nějž má město utratit 96,6 miliardy Kč se schodkem 16,5 miliardy. Za posledních několik měsíců roku radnice plánuje utratit v kapitálových výdajích téměř 5x tolik (24 miliard) než za první polovinu roku (5,7 miliardy)!?

Podívejme se ale pro ilustraci na několik vybraných investičních akcí v kapitole Doprava, které se tajemně v upraveném rozpočtu vynořují a zanořují, aniž by kdy byly řádně schváleny. Třetí největší investiční akcí z hlediska celkových nákladů 9,9 miliardy Kč uvedených v rozboru čerpání zde je položka 41888 Holešovičky – zakopání. Normální občan by čekal, že taková akce musí projít širokou veřejnou diskusí a schválením dříve, než bude zařazena do seznamu investičních akcí HMP. Ale není tomu tak, akce byla zařazena do rozpočtu již v 2015, avšak s tím, že jde o prověřování a projektovou přípravu s celkovými náklady 5 mil. Kč. V rozpočtu 2016-17 tato položka mizí, a aniž by proběhla jakákoliv specifická diskuse na toto téma, vynořuje se v rozpočtu 2018 a ve zprávě o jeho plnění náhle s celkovými náklady 9,9 mld. Kč. Je zřejmé, že proponenti této akce, tedy zejména betonová a tunelářská loby tohoto stavu následně mohou využít s argumentem: vždyť tato investiční už byla schválena a zařazena do rozpočtu a není již co projednávat! Zahloubení Holešoviček je kontraverzní akce, která souvisí rozhodnutím o vedení městského okruhu. A priory tuto akci, někdy nazývanou Blanka II, v podstatě vynucenou naddimenzovaným tunelem Blanka, neodmítáme, neakceptujeme ale tento manipulativní způsob jejího zařazení do městského rozpočtu.

Dalším příkladem je položka 44158 Slánská – PHS, která není obsažena ve schváleném rozpočtu 2018, a aniž by došlo k jejímu specifickému schválení, objevuje se 6.9.2018 v rozpočtu upraveném v nezanedbatelném objemu 90 mil. s čerpáním na přípravné práce ve výši 5 mil. Kč v roce 2018. Z důvodové zprávy se přitom čtenář dozví, že přípravné práce probíhaly již v první polovině roku a při dalším zkoumání lze zjistit, že dokonce již dříve. Jakkoliv nezpochybňujeme případnou potřebu nové protihlukové stěny, důrazně nesouhlasím s tímto neregulérním zařazením investiční akce do městského rozpočtu. O investicích musí rozhodovat zastupitelstvo zastupující veřejnost, a ne úřednici a lobbisté v městských společnostech!

Posledním příkladem je položka 6925 Libeňský most se symbolickými rozpočtovými náklady pro rok 2018 ve výši 5 mil. Kč, avšak s uváděnými celkovými náklady 1,5 miliardy, aniž by bylo řádně rozhodnuto o způsobu opravy mostu. Přitom podle našich odhadů rekonstrukce mostu zachovávající jeho současnou cennou architektonickou podobu představuje cca 500 mil. Kč. Je opět zřejmé, že toto nenápadné zařazení celkových nákladů ve výši 1,5 miliardy vyhovuje mostařské loby prosazující zbourání mostu a nákladnou výstavbu mostu nového.

Tento do značné míry záměrný chaos v investičních akcích odstraníme důkladnou inventurou, jasným rozlišením přípravných prací a akcí zahájených v plném rozsahu, transparentní a veřejně přístupnou databází městských investic a v neposlední řadě důrazem na veřejné projednání a řádné schválení všech významných investičních akcí města.

 

V Praze dne 27.září 2018 za Evropskou koalici pro Prahu,

Jiří Witzany