Ing.arch. Ivan Vavřík k dokončení silničního okruhu

Názory a komentáře | 29. září 2018Ing.arch. Ivan Vavřík k dokončení silničního okruhu

Je nezbytné urychleně dokončit SOKP ve všech částech jak v segmentu východním u Běchovic, tak v celé severní části. Například stavba na Suchdole je vedená v podzemí a nikterak nenarušuje obytné prostředí Suchdola, říká ing. arch Ivan Vavřík, kandidát EKP a člen zastupitelstva MČ Suchdol.

Praha je hlavní město České republiky ležící v samém srdci Evropy. Historicky vznikla na křižovatce evropských cest a doprava je nedílnou součástí dnešního velkoměsta.

V současné době není dobudován Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), neboť je stále blokován některými malými městskými částmi na okrajích Prahy.  Nezbytnost dobudování tohoto logického dopravního systému je jasná. Například obyvatelé severní zástavby kolem Prahy (Velké Přílepy, Tursko, Horoměřice…) pokud chtějí jet směrem východním či jižním (Hradec Králové, Brno, musí použít vnitřní dopravní okruh – Tunel Blanka a smíchovské tunely) to zatěžuje například komunikace v Dejvicích. Kdyby bylo přímé spojení přes Suchdol na Bohnice a západním směrem na Ruzyň, ulehčilo by to dopravní zátěži v centrální části Prahy a přineslo by to i zlepšení životního prostředí pražských obyvatel.

Z tohoto důvodu je nezbytné urychleně dokončit SOKP ve všech částech jak v segmentu východním u Běchovic, tak v celé severní části. Například stavba na Suchdole je vedená v podzemí a nikterak nenarušuje obytné prostředí Suchdola.

Letiště – Praha je křižovatka Evropy a logicky narůstá i množství přepravených cestujících. Z tohoto důvodu je v Metropolitním plánu a dalších plánovacích dokumentacích stabilizováno rozšíření ruzyňského letiště o další paralelní dráhu. Zároveň s tím letiště Praha Ruzyně v obcích, které jsou leteckým provozem zasaženy, provádí na domech protihluková opatření. Navíc těmto obcím dává i dary na zlepšení životního prostředí v obci (zeleň, infrastruktura). Každý rok Suchdol dostane cca 1 milion korun.

Dostupnost bydlení.

Bytů se dle statistik staví poměrně dost, problém je nafouklá obchodní developerská bublina – byty jsou předražené. Pokud má vzniknout další bytová výstavba, je nutné zastavovat zejména extenzivně využívané plochy v centru města – Nádraží Bubny Holešovice, Smíchov, Rohanský ostrov. Pokud úkol zpracovávají kvalitní architekti, může vzniknout i velmi dobrá výstavba slušného standardu.

Ing. Arch Ivan Vavřík